Slovarček pojmov stavbnega pohištva

Slovarček pojmov stavbnega pohištva

Slovarček pojmov stavbnega pohištva vam pojasnjuje pojme stavbnega pohištva, ki so pomembni za odločanje pri nakupu oken in vrat, ki ustrezajo vašim željam.

POJMI:

dB

Decibel (dB) je enota za merjenje zvočne izolativnosti.Večja kot je vrednost, boljša je zvočna izolacija okna.To pomeni, da če znaša hrup v okolici 85 dB, potem steklo okna z zvočno izolativnostjo 36 dB zmanjša hrup v prostoru na 49 dB.

Demontaža

Demontaža je postopek, ki zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Preprosto gre za zamenjavo starih oken z novimi. Pri tem se krilo odstrani iz tečajev in na več mestih se zareže v okvir. Notranji in zunanji del zidu se ob kakovostni montaži ne poškoduje.

Distančniki

Distančniki so steklo deljivi profili polnjeni s sušilnim sredstvom. Uporablja se predvsem v izolacijskem steklu. Poznamo aluminijaste distančnike različnih dimenzij.

Izolacijsko steklo ali steklo Termopan

Gre za steklo z dvema steklenima ploščama, ki sta ločeni z distančnikom in polnjeni z zrakom ali pa plinom.

Mera kWh/m²

To je letna potreba po energiji oziroma potrebna letna toplota za stanovanjske stavbe. Pri tem se upošteva primarne energije: ogrevanje, topla voda, električna energija. Faktor je odvisen od zunanje površine hiše izražene v m².

Nizko-energijska hiša

Med nizkoenergijske hiše spadajo tisti objekti, katerih potrebna toplota za ogrevanje znaša med 35 in 60 kWh/m²a. Pri načrtovanju takšne hiše igra pomembno vlogo tudi stavbno pohištvo in njegova pravilna vgradnja.

Kaljeno ali termično obdelano steklo

Kaljeno steklo je steklo, ki ima povečano trdnost in odpornost proti temperaturnim spremembam. Njegova prednost je, da se ob razbitju razleti v drobna zrna. Tako je možnost poškodb zmanjšana na minimum.

Koeficient - Ψ

Črka psi ( Ψ ) označuje koeficient toplotne prehodnosti oziroma toplotni most na prerezu skozi izolirno steklo in okvir. Nižja kot je toplotna prehodnost, višja in boljša je toplotna izolacija. Izražen je v enoti W/mK.

Lepljeno ali protivlomno steklo ali stekloTripleks

Tu gre za dve ali več stekel, ki so spojeni s posebno folijo. Vmesna folija otežuje vlom in razbitje celotnega izolacijskega stekla v oknu, zato je to dobra varnostna rešitev.

Obdelava špalet

Obdelava špalet je zidarsko popravilo zidu ali obdelava z mavčnimi ploščami, ki se lahko ob zamenjavi starih oken na notranji in zunanji strani poškoduje.

Ognjeodporno steklo

Takšno steklo je primerno za vgradnjo v stavbe, za katere je pomembno, da so protipožarno varne. Primerno je za zaščito pred požarom.

Pasivna hiša

Pasivna hiša je izraz, ki se nanaša na stroge, prostovoljne standarde pasivne hiše za energetsko učinkovitost stavb. Glavni cilj je zmanjšati svoj ekološki odtis. Posledica tega je izjemno majhno porabo energije. Tako pasivna hiša potrebuje izjemno malo energije tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje.

Paralelno/vzporedno odmično okovje

Takšno okovje omogoča, da se krilo vzporedno odmakne od podboja za 6 mm, s čimer je dosežen optimalen pretok zraka.

Peskano steklo

Je tako imenovano mlečno steklo s hrapavo površino.

Refleksno steklo

Je znano tudi kot zrcalno steklo z efektom ogledala. Podnevi, ko je več svetlobe, se ne vidi v prostor. Ponoči pa, ker je manj svetlobe, se ne vidi ven.

Rw

Gre za mednarodno oznako za zvočno izolativnost. Merimo jo v decibelih. Višja vrednost je, tem boljša je zvočna izolacija.

U-faktor

Z velikim U označujemo toplotno prehodnost stavbnega pohištva. Ta nam pove, koliko toplotne energije, lahko steče skozi gradbeni element velikosti 1m², pri pogoju, da je temperaturna razlika 1 Kelvin (°K). Čim nižji je faktor U, tem boljša je toplotna izolacija. Pri tem pa imamo večji prihranek energije.

Ug

Gre za oznako, ki označuje toplotno prehodnost stekla. Večja kot je G-vrednost, tem večji so toplotni dobitki in dobitki sončnega obsevanja. To pomeni, da večja kot je vrednost, več energije bo tako prešlo skozi okno v notranjost in prostor ogrelo.

Vrednost n50

Ta vrednost opisuje nepropustnost zraka na stavbi ali v njenih delih. Pove nam, kakšna je kakovost tesnenja objekta. Tako nam vrednost n50 izrazi vrednost izmerjenega zračnega pretoka skupaj z ogrevalno prostornino stavbe. To pomeni kolikokrat je bil zračni volumen zamenjan pri 50 Pascalih tlačne razlike na uro. Pri pasivnih hišah mora biti ta faktor pod vrednostjo 0,6. Tako lahko v eni uri vdre, preko netesnih mest, do 60% volumna zraka prostornine stavbe.

Varnostno okovje

Gre za izboljšano okovje z dodanimi varnostnimi zapirali. Ta so izdelana iz kaljenega jekla.

Ventus

Je funkcija okna odprta na kip oziroma nagib.

Zaključna letev

Je PVC-letvica različnih širin. Prilepi se jo na okvir okna in na del, kjer je vidna PU-pena. Tako je njena funkcija predvsem estetska. Uporablja se tako za notranje kot tudi zunanje strani.

Zvočna in toplotna izolacija

Zvočno izolacijo izražamo v decibelih. Višji kot je faktor, tem boljša je zvočna izolacija okna. Standardna izolacija znaša 32 dB. To pomeni, da za toliko preprečimo prehod zvoka. Izolacija je pa odvisna od materiala iz katerega je okvir okna, zasteklitve, tesnenja okna in vgradnje.

Pri toplotni izolaciji pa je pomembna toplotna prehodnost snovi. Čim manjša kot je, manjše so toplotne izgube. Okno, ki ima nižjo vrednost U, prevaja manj toplote in tako je ta boljši toplotni izolator. Na toplotno prehodnost vplivata tudi okvir in način vgradnje okna.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja